Oferta

Kurs oparty o podstawy pierwszej pomocy pozwalający na uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym. Kierowany do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobligowanych do odbywania szkoleń w ramach bhp.

Program szkolenia może zostać przygotowywany indywidualnie dla właściwej grupy odbiorców, uwzględniając np. zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy.
Tematy realizowane podczas ćwiczeń to m. in.:
– ocena stanu poszkodowanego,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– oparzenia,
– zatrucia,
– postępowanie w zdarzeniach,
– krwotoki,
– epilepsja (atak padaczki),
– wstrząs,
– cukrzyca,
– atak astmy oskrzelowej,
– ukąszenia, użądlenia i pogryzienia,
– udzielenia pierwszej pomocy w innych wybranych stanach zagrożenia życia

Czas trwania kursu: Standardowy program kursu obejmuje 8 godzin szkoleniowych

SZCZEGŁOWY PROGRAM KURSU

Ogólne wiadomości o pierwszej pomocy:

 • aspekty moralno-etyczne i prawne,
 • elementy łańcucha przeżycia,
 • zasady powiadamiani służb ratowniczych,
 • organizacja miejsca zdarzenia,
 • pomoc przedmedyczna niesiona przez świadków zdarzenia,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Ocena stanu poszkodowanego:

 • ocena stanu przytomności,
 • metody udrażniania dróg oddechowych,
 • ocena oddechu i tętna osoby poszkodowanej,
 • fizykalne badanie poszkodowanego,
 • układanie poszkodowanego w zależności od doznanego urazu,
 • pozycja bezpieczna,
 • przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy i z pleców na brzuch,
 • metody przenoszenia poszkodowanego.

Resuscytacja krążeniowo oddechowa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym,
 • objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego,
 • udrożnianie dróg oddechowych,
 • metody i parametry prowadzenia RKO przez jednego lub dwóch ratowników.

Wybrane stany zagrożenia życia:

 • utrata przytomności, omdlenia,
 • zaburzenia świadomości,
 • zadławienia,
 • rany ciała i krwotoki,
 • wstrząs,
 • urazy kostne i stawowe,
 • oparzenia,
 • zatrucia,
 • ukąszenia, użądlenia i pogryzienia,
 • astma,
 • epilepsja (atak padaczki),
 • cukrzyca.

Ćwiczenia symulacyjne: ćwiczenia pozoracyjne z wykorzystaniem apteczek i innych dostępnych środków.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej, bądź praktycznej. Obejmuje on wszystkie zagadnienia kursu.

Koszt:

50-100 PLN (zniżki m.in. dla pracowników firm z Północnej Izby Gospodarczej oraz Made in Koszalin).

+10 PLN za dodatkowy odpis w języku angielskim lub niemieckim.

Certyfikaty w innych językach obcych według indywidualnych uzgodnień.