Jarosław Kalenik
Doktorant, specjalista ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego


Absolwent


Ekspert


Organizacje


Autor publikacji:


Prowadzone badania


Ukończone kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty


Zainteresowania