Karolina Dawidziuk
kierownik biura


Absolwentka


Doświadczenie zawodowe


Zainteresowania